Version 0.2 :
: Contact Us :
Hoërskool Tuine


: Homepage
: Announcements : Events : News :

About Us

GESKIEDENIS

Op 18 Januarie 1956 word die skool amptelik geopen met \'n leerlingtal van 283. Tot Augustus 1960 word tydelike asbesgeboue op die hokkieveld onder Weirstr gebruik as skoolterrein.


In die 1960’s vind verskeie ontwikkelings plaas; die drie verdieping hoofgebou word betrek, die rugby en tennisbane word gebou.

In 1973 word die boonste rugby pawiljoen ingewy.
In die laat 1980’s word die hoofpawiljoen gebou om tydens atletiekbyeenkomste te gebruik.

In 1996 vier ons die skool se 40ste bestaansjaar, dit is ook die jaar waarin spreiligte middag-aand sportgeleenthede moontlik maak.

Die Marabu-onthaallokaal word in 2006 in gebruik geneem saam met die herdenking van die skool se 50ste vejaarsdag.


Ons Visie


Om Hoërskool Tuine binne en buite sy gemeenskap uit te bou as ‘n ekonomiese selfstandige inrigting, wat uitnemendheid op alle gebiede nastreef, sodat die kind in sy totaliteit ontwikkel sal word.

Last update: 2010-02-12 05:24:27

Terms of Service, Privace Policy, Disclaimer, Copyright Notice
Copyright © 2009 Rustenburger.co.za